Avís legal

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l'ús del lloc web www.atemporestaurant.com (en endavant, LA WEB), del qual és titular Simó i Mas Restauración S.L. (D'ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la Condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant el PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pugui causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

 

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que:

La seva denominació social és: Simó i Mas Restauración S.L.

CIF / NIF / NIE és: B-66059163

El seu domicili social és a: Aragó 212, entrlo.2ª Barcelona 08011 - España

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 93 734 19 19

E-mail: info@atemporestaurant.com

 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es facin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 

2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

 

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts en el seu web al ompliment previ del corresponent formulari.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que es realitzin.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i no emprar-los per, entre d’altres:

  1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
  2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i sobre serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta serveis.
  3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o en àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, en el seu cas, extreure’n informació.
  4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
  5. Suplantar la identitat d'altres usuaris, de les administracions públiques o d'un tercer.
  6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès.
  7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre’s cedits a l' usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre’s que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i l'ordre públic.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

  1. La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
  2. La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
  3. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d'exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

4.1. Qui és el responsable de tractament de les seves dades?

El responsable de tractament es troba identificat en l'expositiu 1 d'aquest Avís Legal.

Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com els hem obtingut?

Les categories de dades personals que tractem de clients, potencials clients i proveïdors són:

1. Dades d'identificació

2. Adreces postals o electròniques

3. Informació comercial

4. Dades econòmiques i de transaccions

 

4.2. En cap cas tractem dades especialment protegides?

Totes les dades esmentades les hem obtingut o directament de Vostè mitjançant la presentació d'una oferta comercial, proposta contractual, etc. o mitjançant la seva empresa al facilitar-nos les dades d'identificació i altra informació necessària per dur a terme l'objecte de la relació contractual entre les parts. Serà una obligació seva o de la seva empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació.

4.3. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Tractem les dades que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, servei post venda, gestió de proveïdors, qualitat de serveis, etc. D'aquesta manera, utilitzarem les seves dades per dur a terme alguna de les accions següents:

I. Enviament de la informació que ens sol·licitin mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa,

II. Facilitar tant als clients potencials com als nostres clients, ofertes de productes i serveis del seu interès,

III. Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients i / o proveïdors,

IV. Dur a terme enquestes de satisfacció, estudis de mercat, etc. per tal de poder oferir-li les ofertes més adequades i una qualitat optimitzada de servei, etc.

 

4.4. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que recopilem mitjançant els diferents formularis de contacte i / o recollida d'informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas, guardarem les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això vol dir que podem conservar les seves dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagi deixat d'utilitzar els nostres productes o que hagi deixat de fer servir aquesta pàgina web. Després d'aquest període, les seves dades personals seran eliminades de tots els nostres sistemes.

4.5. Quina és la base de legitimació per al tractament de les seves dades?

Segons tipus de tractament de dades la base de legitimació és la següent:

 

TRACTAMENT

BASE DE LEGITIMACIÓ

 

 

Gestió Comptable i de Reserves: gestió de les reserves i facturació amb clients i / o proveïdors

Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts

Gestió fiscal: aplicació de retencions, bonificacions, etc.

Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts; Compliment obligacions legals

Gestió administrativa: gestió logística, magatzem, lliuraments al client, recepció de mercaderies, etc.

Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts.

Màrqueting: Accions comercials sobre els nostres productes o serveis dirigides als nostres clients o aquelles persones que ens han sol·licitat informació relativa al passat incloent-hi la realització d'enquestes de satisfacció als nostres clients.

Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat (clients potencials), li fem constar que la retirada d'aquest consentiment en cap cas pot condicionar l'execució del contracte que hi hagués entre les parts; interès legítim de la companyia sobre la promoció i comercialització de productes o serveis similars als obtinguts o sol·licitats per les persones interessades en el passat.

 

En el cas que no faciliti les seves dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

4.6. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No cedirem les seves dades personals a cap empresa tercera que pretengui utilitzar-les en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hagi autoritzat expressament.

L'informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l'Administració Pública i autoritats competents en aquells casos en què ens requereixin legalment o en els casos en què, actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial ; per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per protegir els drets de l'empresa o els seus clients i el públic en general.

L'informem que les seves dades no seran cedides o comunicades a tercers, l'empresa és l'única responsable per al seu tractament i custòdia.

Sí proporcionarem les seves dades personals a terceres persones (Ex. Proveïdors de serveis d'Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que nosaltres en relació a les seves dades personals i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals per tal de guardar les seves dades personals de forma privada i segura, i també per utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de l'empresa.

4.7. ¿Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

4.8. Quins són els seus drets com a interessat?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d'accés a les seves dades personals, així com rebre'ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s'efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, l'informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix s'informa a l'usuari que en qualsevol moment pot exercir els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen a l'Expositiu 1 del present Avís Legal, adjuntant còpia del seu DNI.

Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

D'altra banda, d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, ens comprometem a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver demanat abans l'expressa autorització del destinatari. L'Usuari podrà oposar-se a l'enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

 

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà d'aplicació la legislació espanyola.

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.Cooking in progress..